• 100% upp till 500 kr
  • Bonus + insättning ska omsättas 30x
  • Läs mer om Casumo
  • 40 free spins
  • Exklusiva jackpottar
  • Generös välkomstbonus
Bild på en bunt papper på ett bord. På översta pappret syns diagram och data. Bilden ska illustrera en utredning.

Den utredning som regeringen initierade om partipolitiska lotterier förra året är nu färdig. I utredningen förordas ett striktare regelverk för partipolitiska lotterier snarare än ett förbud.

Det var i juni förra året som regeringen startade en utredning om partipolitiska lotterier skulle förbjudas eller om regelverket kring lotterierna skulle stramas upp. Syftet med utredningen var bland annat att öka den allmänna insynen i partipolitikens finansiering. Men även att minska risken för spelproblematik då dessa lotterier inte omfattas av förbud mot spel på kredit och bonusbegränsningar i dagsläget.

Nu är utredningen klar och slutsatsen är att ett stramare regelverk är att föredra framför ett förbud.

Utredningen föreslår flera förändringar av reglerna för partipolitiska lotterier, bland annat följande:

  • De ska omfattas av bonusbegränsning
  • Det ska inte vara tillåtet att sälja dessa typer av lotter på kredit
  • Man ska tydligt kunna se vilket parti lotten säljs till förmån för
  • Lotterierna ska omfattas av spelskatt

Andra allmännyttiga lotterier än de partipolitiska lotterierna har inte varit föremål för utredningen.

Moderaterna och Socialdemokraterna berörs av en ändring

I nuläget är det endast Socialdemokraterna och Moderaterna av riksdagspartierna som får intäkter från lotterier. Som det ser ut just nu skulle Socialdemokraterna drabbas hårdast om spellagen ändrades då de har större intäkter från lotteriförsäljningen än Moderaterna.

Socialdemokraterna upprörda

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har uttryckt sig synnerligen kritiskt om utredningen. Efter att utredningen offentliggjorts höll Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin en livesänd presskonferens. Där framhöll han att Socialdemokraterna inte har några problem med ökad transparens. Men att de ser detta som ett sätt att ge sig på Socialdemokraternas finansiering:

– Det som händer nu är att regeringen och Sverigedemokraterna använder regeringsmakten för att med lagstiftning ge sig på det största oppositionspartiet. Sa Tobias Baudin under presskonferensen den 1 mars 2024.

Mer information

Socialdemokraternas presskonferens finns att se i sin helhet på YouTube och utredningen går att ta del av på regeringens hemsida. Den heter Ds 2024:3.