• Ingen välkomstbonus
  • Inget omsättningskrav
  • Läs mer om bet365
  • Casino, odds och poker
  • Jackpottslots
  • Bra support

Första kvartalet 2011 blev ett starkt kvartal för Unibet och utvecklingen har varit positiv på alla marknader. Det visar Unibets delårsrapport som nyligen presenterades.

-I Norden har tillväxten på årsbasis varit 24 procent vilket visar att vi har kraftigt ökat vår marknadsandel. Den övriga verksamheten har också vuxit ordentligt speciellt med tanke på att Frankrike svarade för 23 procent av spelöverskottet förra året. Exklusive Frankrike har spelöverskottet vuxit med 16 procent under första kvartalet 2011 jämfört med ett starkt första kvartal 2010, säger Henrik Tjärnström, Unibets CEO i Delårsrpporten.

Han berättar att spelbolaget har arbetat fram en förnyelse av sin strategi för de kommande tre åren, bland annat med fokus på kärnmarknader, bättre marknadsföring och förbättrad effektivitet i verksamheten. Utvecklingen för april var fortsatt stark för casino, games och bingo.

Så här blev resultatet för Unibet Group plc första kvartal:
– Spelöverskottet för första kvartalet 2011 uppgick till 37,5 (41,8) miljoner GBP.
– Rörelseresultatet för första kvartalet 2011 uppgick till 11,2 (10,6) miljoner GBP.
– Resultat före skatt för första kvartalet 2011 uppgick till 10,8 (10,3) miljoner GBP.
– Resultat efter skatt för första kvartalet 2011 uppgick till 10,0 (9,5) miljoner GBP.
– Resultat per aktie för första kvartalet 2011 uppgick till 0,355 (0,339) GBP.
– Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 13,2 (13,1) miljoner GBP för första kvartalet 2011.
– Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 328 054 (379 473).

Gå till Unibet