• 300% upp till 1500 kr
  • Insättning + bonus ska omsättas 20x
  • Läs mer om Hajper
  • 100 kr i krediter i Ruby Lounge
  • 10 omsättningsfria free spins
  • Hajpermiljonen - exklusiva jackpottar
Svenska Spel satsar på mer transparens med redovisning av sunda intäkter.

Som ett steg i rätt riktning mot att öka förtroendet för spelindustrin kommer Svenska Spel framledes att redovisa koncernens sunda intäkter. I slutet av augusti kommer rapporten för det andra kvartalet 2024 att presenteras. Därefter blir de sunda intäkterna ett nyckeltal i den ordinarie delårsrapporteringen.

Beslutet är ett resultat av kontinuerligt arbete från Svenska Spels sida för att skydda svenska spelare och på så sätt förbättra branschens anseende. Redovisningen av sunda intäkter är en konkret åtgärd för belysa vikten av att bedriva spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Vad menas med sunda intäkter inom spelbranschen?

Begreppet syftar till den del av ett spelbolags intäkter som kommer från spelare med lägre risk att hamna i en spelproblematik. Sett till tämligen färsk statistik från Spelinspektionen har majoriteten av svenskarna god kontroll över sitt spelande och dessa bidrar alltså till de sunda intäkterna. Men med det sagt finns det fortfarande en andel spelare som ligger i riskzonen och lättare kan hamna snett. Det är viktigt att kunna mäta de sunda samt osunda intäkterna i spelbranschen för att bedriva förbättringsarbete. Eftersom det ger transparens i verksamheten och belyser på vilket sätt olika åtgärder faktiskt ger resultat.De centrala intäkterna är helt centrala för att bedriva en spelverksamhet baserad på ett ansvarsfullt spelande.

fler spelbolag fokuserar på transparens

Svenska Spel är inte ensamma om att redovisa sunda och osunda intäkter i samband med spelverksamhet i Sverige. Det finns även andra licensierade spelbolag, dock fortfarande få till antalet, som bedriver någon form av redovisning av både sunda och osunda intäkter. Detta som ett led i arbetet för en mer transparent spelbransch där bolagen tar sitt ansvar gentemot den enskilde spelaren.

Sedan en tid tillbaka har dessutom Svenska Spel även arbetat för att ta fram en gemensam mätmetod för alla aktörer i branschen. Det skulle nämligen göra det lättare att bedöma i vilken mån olika spelföretag tar sitt ansvar. Ännu har inte branschen kommit överens om någon mätmetod, men frågan är fortfarande högst aktuell och under diskussion.