• 300% upp till 1500 kr
  • Insättning + bonus ska omsättas 20x
  • Läs mer om Hajper
  • 100 kr i krediter i Ruby Lounge
  • 10 omsättningsfria free spins
  • Hajpermiljonen - exklusiva jackpottar

Entraction Holding AB gör ett fortsatt starkt resultat under årets första sex månader. Nettoomsättningen uppgick till 227,8 mkr (157,2), vilket var en ökning med 44,9%.

Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITD A) uppgick till 33,9 mkr (18,7), en ökning med 81,3% medan rörelseresultatet uppgick till 27,3 mkr (12,3), en ökning med 122,0%.

Resultat efter skatt uppgick till 54,7 mkr (14,5), motsvarande 5,28 kr (1,40) per aktie, varav 26,4 mkr är hänförligt till avvecklad verksamhet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,1 mkr (23,2).

En titt på årets andra kvartal visar följande siffror.
– Nettoomsättningen uppgick till 106,8 mkr (77,6), en ökning med 37,6%.
– Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITD A) uppgick till 14,5 mkr
(10,3), en ökning med 40,8%.
– Rörelseresultatet uppgick till 11,0 mkr (7,0), en ökning med 57,2%.
– Resultat efter skatt uppgick till 38,9 mkr (7,9), motsvarande 3,75 kr (0,76)
per aktie, varav 27,2 mkr är hänförligt till avvecklad verksamhet.
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,1 mkr (25,1).

Noterbart är också att Entraction tecknat avtal med Sportingbet efter perioden. Avtalet med Sportingbet tecknades i augusti.

Nyligen utökade Entraction också sin produktportfölj med Live Casino.