• 300% upp till 1500 kr
  • Insättning + bonus ska omsättas 20x
  • Läs mer om Hajper
  • 100 kr i krediter i Ruby Lounge
  • 10 omsättningsfria free spins
  • Hajpermiljonen - exklusiva jackpottar
Observera att nyheten kan innehålla information som inte längre är aktuell då den publicerades för länge sedan och är skriven före implementeringen av Sveriges nya spelreglering den 1 januari 2019. Besök gärna våra senaste nyheter för uppdaterad information.

Spelproblem är ojämnt fördelade i befolkningen. I vissa grupper ses en markant ökning av problemen de senaste tio åren. Nästan var tionde man i åldern 18-24 år har spelproblem. Det visar resultat ur en ny befolkningsstudie om spel och hälsa i Sverige.

Statens folkhälsoinstitut har nyligen avslutat en första datainsamling i en stor befolkningsstudie om spel och hälsa. Studien vänder sig till 15 000 personer i åldern 16-84 år och ska upprepas flera gånger fram till 2014. Den senaste befolkningsstudien genomfördes 1997-98. Undersökningarna har genomförts med samma mätinstrument och resultaten går därför att jämföra.

Totalt sett ligger spelproblemen i Sverige oförändrat, det vill säga cirka två procent av befolkningen har spelproblem. Den nya studien visar att det är vanligare med spelproblem bland personer med låg inkomst än bland personer med hög inkomst.

En jämförelse mellan studierna visar att spelproblemen ökat markant bland unga män i åldern 18-24 år. Här har andelen personer med spelproblem ökat från 5 procent 1997-98 till 9 procent i årets undersökning. Bland kvinnor i åldern 45-64 år har det också skett en fördubbling av andelen med spelproblem, men här från en mycket låg nivå. Bland yngre kvinnor och äldre män har andelen personer med spelproblem minskat.

Resultaten visar också en ökad andel unga män med allvarliga spelproblem i åldersgrupperna 18-24 och 25-44 år. Bland män 25-44 år har andelen personer med allvarliga spelproblem fördubblats.

Resultaten visar att totalt sett har andelen som spelar spel om pengar i Sverige minskat. I den tidigare studien hade 88 procent av befolkningen spelat något spel om pengar det senaste året. Motsvarande siffra i årets undersökning är 70 procent. Män deltar oftare i spel än kvinnor. Den nya undersökningen visar att 74 procent av männen och 67 procent av kvinnorna hade spelat något spel om pengar det senaste året. Spelandet har minskat i alla åldersgrupper och för både kvinnor och män.

– Resultaten visar att spelproblem bidrar till en ökad ojämlikhet i hälsa. Och de ökade spelproblemen beror inte på ett ökat speldeltagande, varken generellt eller i de grupper där problemen har ökat, säger Marie Risbeck, projektledare för Spelberoendeprojektet på Statens folkhälsoinstitut.

Vidare analyser av data genomförs de närmaste månaderna och i slutet av november kommer en utförlig rapport.