• 100% upp till 500 kr
  • Bonus + insättning ska omsättas 30x
  • Läs mer om Casumo
  • 40 free spins
  • Exklusiva jackpottar
  • Generös välkomstbonus
Bild på ett dokument på ett skrivbord. Överst på dokumentet står texten BÖTER i stora bokstäver. Bilden ska symbolisera att Spelinspektionen givit  böter till Kanon Gaming

I en granskning av Kanon Gaming Limited upptäckte Spelinspektionen stora brister i spelbolagets spelansvar gentemot svenska spelare. Bolaget har inte uppfyllt kraven för att skydda nätspelare från spelmissbruk och det saknas rutiner för att säkerställa ett ansvarsfullt spelande inom verksamheten. Som ett resultat av detta utfärdade tillsynsmyndigheten en varning och 7 miljoner i sanktionsavgift till Kanon Gaming. 

Brister i omsorgsplikten

Spelinspektionens kontroll av Kanon Gaming visade på flera områden där bolaget inte har lyckats att skydda spelare, vilket direkt kan leda till skadliga konsekvenser. Rapporten pekar på spelbolagets otillräckliga övervakning av spelbeteenden, vilket är viktigt för att i tid upptäcka tecken på eventuella spelproblem. Vidare kunde myndigheten konstatera att Kanon Gaming brister när det gäller konkreta åtgärder i samband med riskfyllt spelande. 

Avslutningsvis menar Spelinspektionen att bolaget även brister på det informativa planet där de inte kommunicerat tillräckligt om olika verktyg och funktioner som erbjuds för att begränsa spelandet. 

Spelinspektionens beslut om varning och sanktion

Vid upptäckten av nämnda brister hos Kanon Gaming Limited beslutade Spelinspektionen att ålägga Kanon Gaming en varning och böter. Totalt ska de betala 7 miljoner kronor, vilket är i nivå med lagstiftningens maximala bötesbelopp vid denna typ av ärenden.

Som svar på varningen meddelade Kanon Gaming att de kommer förbättra upplägget för att säkerställa att de brister som Spelinspektionen rapporterat om elimineras. Ännu finns tid för bolaget att överklaga domen, men det mesta tyder på att Kanon Gaming inta tar ärendet vidare. Förhoppningsvis kan får vi se en säkrare spelmiljö hos samtliga av spelbolagets sidor framöver. I dagsläget har Kanon Gaming licens för följande sajter: casinoepic.se, casinogami.se, frejacasino.se och lokecasino.se.

Vikten av en närvarande tillsynsmyndighet

Spelinspektionens arbete syftar primärt till att skydda spelare och detta gör man genom att kontrollera verksamma aktörer på den svenska marknaden. I samband med domen mot Kanon Gaming betonade myndigheten vikten av att svensklicensierade spelbolag följer alla lagar eftersom det handlar om att skydda individerna som spelar. Spelansvaret är en central del av det svenska licenssystemet och därför behöver myndigheten agera när operatörer överträder regelverket. 

På Spelinspektionens hemsida hittar du mer information om de verktyg som enligt svensk spellag ska finnas tillgängliga hos licensierade spelbolag