• 100% upp till 500 kr
  • Bonus + insättning ska omsättas 30x
  • Läs mer om Casumo
  • 40 free spins
  • Exklusiva jackpottar
  • Generös välkomstbonus
Bild på titeln på promemorian om förslag på ändringar på spelmarknaden

Regeringen har lagt fram ett förslag om att höja bötesbeloppen för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen och införa ett skriftlighetskrav på speltjänster.

Penningtvättslagen är en del av EU:s regelverk som syftar till att skydda det finansiella systemet från missbruk av kriminella aktörer. Lagen ställer krav på bland annat banker, försäkringsbolag och spelbolag att ha rutiner för att identifiera och rapportera misstänkta transaktioner. Den som bryter mot lagen kan idag dömas till böter eller fängelse.

Nu vill regeringen att maxtaket på bötesbeloppet för spelbolag ska höjas. Det ska alltså kunna utdelas högre böter i framtiden för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen. Regeringen vill att maxbeloppet för brott mot penningtvättslagen ska ligga på samma nivå som bötesbeloppet för brott mot spellagen. Detta för att bötesbeloppet bättre ska spegla brottets allvarlighetsgrad.

Speltjänster är en sektor som anses vara särskilt utsatt för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför anser regeringen att det är angeläget att justera bötesnivån för penningtvättsbrott.

Skriftlighetskrav önskas vid telefonförsäljning av speltjänster

Regeringen föreslår att det ska införas ett skriftlighetskrav på speltjänster som säljs över telefon. Det innebär att alla speltransaktioner ska dokumenteras skriftligen, antingen elektroniskt eller på papper. Det ska också framgå vem som är spelaren och vem som är spelföretaget. Ett avtal som inte är skriftligt dokumenterat kommer att anses ogiltigt och börjar gälla först när det undertecknats skriftligen. Syftet är att stärka konsumentskyddet på marknaden.

Regeringen vill att de nya reglerna börjar gälla från och med den 1 april 2024. Förslaget har skickats ut på remissrunda och remissinstanserna har nu fram till och med den 9 oktober på sig att inkomma med sina synpunkter.

I regeringens pressmeddelande hittar du mer information om förslagen. Pressmeddelandet hittar du här.