• Ingen välkomstbonus
  • Inget omsättningskrav
  • Läs mer om bet365
  • Casino, odds och poker
  • Jackpottslots
  • Bra support

När spelbolaget Unibet presenterade sin delårsrapport för kvartalet januari-mars 2009 visade siffrorna på ett spelöverskott på 36,1 miljoner GBP. Att jämföra med 31,3 miljoner under samma period föregående år.

Spelöverskottet för första kvartalet 2009 uppgick till 36,1 (31,3) miljoner GBP. Rörelseresultatet för första kvartalet 2009 uppgick till 10,9 (10,3) miljoner GBP och resultat före skatt för första kvartalet 2009 uppgick till 10,7 (2,9) miljoner GBP.

– Vår stabila affärsmodell och vårt välbalanserade produktutbud har resulterat i ytterligare ett starkt kvartal beträffande spelöverskott och löpande kassaflöde, säger Petter Nylander, Unibets CEO.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 13,5 (13,2) miljoner GBP för första kvartalet 2009. Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 314 977 (288 161).

Antal kunder som bedriver sitt spelande hos Unibet har också ökat.

– Under kvartalet har vi ökat antalet aktiva kunder med nästan 8 procent och fortsatt vår framgångsrika geografiska expansion.

– Den erfarenhet och det strukturkapital som vi har byggt upp inom vår egen sportbok har gett oss ett konkurrensmässigt försprång inom flera områden och är väsentlig för styrkan i vårt varumärke och våra kunders upplevelser av våra produkter, avslutar Petter Nylander, Unibets CEO.

För att gå direkt till Unibet – klicka här
Läs mer om Unibet Casino