• 99 free spins
  • Inga omsättningskrav
  • Läs mer om Paf casino
  • Club Paf
  • Unika spel
  • Casino, betting och bingo
PAF Net-Zero år 2040

Ålands penningautomatförening, PAF, har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser med så mycket som 90 procent innan 2040. På så vis ska man nå Net-Zero, vilket innebär att PAF:s verksamhet inom casino och betting inte kommer att ha någon nettopåverkan på klimatet från denna typ av utsläpp.

PAF:s klimatmål har godkänts av den internationella organisationen SBTI (Science based targets initiative) som bland annat stöttas av Världsnaturfonden. Satsningen ligger i linje med vad som krävs för att hålla nere den globala uppvärmningen.

Vad innebär Net Zero som klimatmål?

Net Zero är ett mått som beskriver tillståndet när utsläpp av växthusgaser till atmosfären som är orsakade av människan (antropogena) balanseras av upptag av detsamma under en bestämd period.

Syftet med att företag som PAF arbetar med Net Zero är kortfattat att förbättra förutsättningarna inför framtiden. Men det finns ingen generell lösning som passar bra på alla typer av företagsaktiviteter. Därför behöver företag göra som PAF och ta fram klimatmål med strategi helt baserade på den egna verksamheten.

Som en del av arbetet med Net Zero ingår även strävan att få klimatmålen godkända av SBTi, vilket alltså PAF nyligen fått. SBTi är ett resultat från det avtal som beslutades under klimatkonferensen i Paris i slutet av 2015.

PAF – En ponjär som önskar inspirera andra företag

I spelbranschen är PAF en föregångare när det gäller den här typen av konkreta miljömål. Att dessutom få Net Zero-målet verifierat av SBTi är ett bevis på att PAF tar sitt ansvar gentemot miljön.

Att nå Net Zero är dock ingenting PAF kan göra helt på egen hand utan det krävs även samarbete utanför verksamhetens väggar. Exempelvis kommer PAF att anpassa alla samarbeten med leverantörer och partners för att tillsammans styra klimatarbetet i rätt riktning. Detta skapar även goda förutsättningar för ett starkt åtagande och en gemensam satsning för hållbar utveckling i branschen.