• 100 free spins
  • Omsättningskrav: 25x
  • Läs mer om Unibet
  • Stort casino
  • Exklusiva spel
  • Odds, poker & bingo
Observera att nyheten kan innehålla information som inte längre är aktuell då den publicerades för länge sedan och är skriven före implementeringen av Sveriges nya spelreglering den 1 januari 2019. Besök gärna våra senaste nyheter för uppdaterad information.

Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för första kvartalet 2009 blev 1 238 miljoner kronor, en minskning med 133 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2008.

– Ökade spelansvarsåtgärder, hårdare konkurrens och konjunkturnedgången gör att vi inte når upp till samma resultat som under motsvarande period 2008, säger Meta Persdotter, vd på Svenska Spel.

Nettoomsättningen från spelverksamheten under årets första kvartal uppgick till 1 983 miljoner kronor, en minskning med 79 miljoner jämfört med motsvarande period ifjol.

– Spel brukar vara relativt okänsligt för konjunktursvängningar, men en så pass omfattande nedgång i ekonomin påverkar naturligtvis även oss, säger Meta Persdotter.

Förstärkta satsningar på spelansvar, framför allt för spel på Svenska Spels webbplats, har också bidragit till det lägre resultat jämfört med första kvartalet 2008.

– Nettospelintäkterna från vårt nätspel minskar. Den huvudsakliga orsaken till denna utveckling är införandet av den obligatoriska veckobudgeten som vi genomförde redan i höstas. Budgeten innebär att kunderna måste ange i kronor hur mycket de som mest vill föra över från sitt bankkonto till spelkontot varje vecka, säger Meta Persdotter.

– Samtidigt lyckas affärsområdet att öka den aktiva kundstocken under kvartalet så det är framför allt de enskilda kundernas insatser som minskar. Det här ser jag däremot som en positiv utveckling som ligger i linje med bolagets mål att vi ska vara bäst på spelansvar och visa större omtanke om kunden jämfört med våra konkurrenter.

Konkurrensen från de utländska bolagen har varit fortsatt hård under kvartalet.

– Vår andel av reklaminvesteringarna sjönk under fjolåret och är nu nere på cirka 25 procent jämfört med ungefär 50 procent för fem år sedan, säger Meta Persdotter.