Kommunerna ska bestämma om spelautomater

mar 25, 2009

Det måste bli lättare för kommunerna att påverka var och hur många värdeautomater som placeras ut. Kommunernas tillsyn och möjlighet att dra in tillstånd måste stärkas. Det skriver Sveriges Kommuner och Landsting i ett pressmeddelande.
Sveriges Kommuner och Landsting säger nej till spelutredningens förslag att samla tillsyn och tillstånd hos en ny myndighet.

-Det är kommunerna som har kännedom om var det kan vara lämpligt eller olämpligt att placera ut spealautomater. Att förebygga spelmissbruk kan göras genom att begränsa tillgången till spel. Det är lokalt i kommunerna som kunskapen om riskmiljöer finns. Därför är det naturligt att kommunerna även fortsättningsvis ger tillstånd och utövar tillsyn, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

Folkhälsoinstitutet har ett övergripande ansvar för att förebygga spelberoende. SKL betonar vikten av att myndigheten får resurser för att, i samverkan med kommuner och landsting, utveckla fungerande vård- och behandlingsprogram.

*källa: Sveriges Kommuner och Landsting