• 100 free spins
  • Omsättningskrav: 25x
  • Läs mer om Unibet
  • Stort casino
  • Exklusiva spel
  • Odds, poker & bingo
Graf som visar en uppåtgående kurva

Kindred Group, som äger spelbolag som Unibet och Maria Casino, har under det tredje kvartalet 2023 sett en positiv utveckling i sitt arbete för ansvarsfullt spelande. Enligt deras senaste rapport har 86,7 procent av de kunder som visat tecken på skadligt spelande förbättrat sitt beteende efter att ha fått hjälp och stöd från spelbolagen. Detta är en ökning från tidigare kvartal och visar att interventionerna har effekt. Kindred har också blivit bättre på att identifiera riskabelt spelande, men medger att det fortfarande finns utmaningar kvar för att nå målet om noll intäkter från skadligt spelande.

Kindred har sedan länge arbetat för att främja ett sunt och hållbart spelande bland sina kunder. Man erbjuder flera verktyg och tjänster som ska hjälpa spelarna att hålla koll på sitt spelande och sätta gränser för sig själva. Man har också utvecklat ett system som analyserar spelarnas beteendemönster och identifierar de som visar tecken på skadligt spelande. Dessa kunder får sedan automatiska eller manuella interventioner, som kan bestå av information, råd, varningar eller begränsningar.

Fler ändrar beteende efter en intervention

För att följa upp hur arbetet går analyserar de kontinuerligt hur stor andel av intäkterna som kommer från skadligt spel. De undersöker också vilken effekt interventionerna har. I deras senaste kvartalsredovisning framgår det att interventioner har effekt. Under det tredje kvartalet 2023 förbättrade 86,7% av spelarna sitt spelande efter en intervention.

Data visar också att interventionerna fått mer effekt över tid. Under fjärde kvartalet 2022 förbättrade 82,1% av spelarna sitt spelbeteende efter en intervention. Redan under det första kvartalet 2023 sågs en ökning till 83%. Under andra kvartalet 2023 hade andelen stigit ytterligare till 86,4%. Andelen ökade sedan ännu lite till under årets tredje kvartal till 86,7%. Fler och fler spelare ändrar alltså sitt spelbeteende efter en intervention av spelbolagen. En av förklaringarna till den senaste ökningen är att Kindred fortsatt att utveckla sina interventionsmetoder och börjat mer med automatiska interventioner.

PeriodAndelen som förbättrade sitt spelbeteende efter en intervention
Kvartal 4 202282,1%
Kvartal 1 202383%
Kvartal 2 202386,4%
Kvartal 3 2023 (18 jun – 19 sep)86,7%

Kindred publicerar som sagt också uppskattningar av hur stor andel av intäkterna som kommer från skadligt spel. Under tredje kvartalet 2023 låg siffran på 3,3%, vilket är en liten ökning från föregående kvartal då andelen låg på 3,1%. Enligt Kindred kan detta bero på att man blivit bättre på att identifiera spelare med spelproblem.

Kindred har som målsättning att 0% av intäkterna ska komma från skadligt spel och således inte nöjda med resultatet och slår fast att fler åtgärder behöver vidtas.

Källa: Kindreds rapport för tredje kvartalet 2023 om intäkter från skadligt spel