• 100 free spins
  • Omsättningskrav: 25x
  • Läs mer om Unibet
  • Stort casino
  • Exklusiva spel
  • Odds, poker & bingo
Observera att nyheten kan innehålla information som inte längre är aktuell då den publicerades för länge sedan och är skriven före implementeringen av Sveriges nya spelreglering den 1 januari 2019. Besök gärna våra senaste nyheter för uppdaterad information.

spelproblem I en rapport som Statens Folhälsoinstitut nyligen har lanserat får Sverige ungefär
100 000 problemspelare varje år. Det vill säga personer mellan 16-84 år som får så pass stora negativa konsekvenser av sitt spelande att de ses som problemspelare. Av dessa är cirka 40 000 kvinnor, vilket innebär att denna grupp av spelberoende har ökat då det tidigare var mycket vanligare hos männen. Den högsta andelen nya problemspelare är kvinnor mellan 45-65 år.

I undersökningen har cirka 6000 personer intervjuats vid två tillfällen mellan 2008 och 2010, men resultatet är ännu inte färdigställt då undersökningen fortsätter i 3 år till med fler intervjutillfällen. Det blir alltså samma personer som deltar vid fyra intervjutillfällen mellan 2008 och 2015, där syftet är att få mer kunskap om vilka grupper som är i störst risk för spelberoende och vilka faktorer som påverkar vanorna. Rörligheten in och ut ur spelproblem är stor, men den totala andelen problemspelare i Sverige är oförändrad.

Hittills verkar olika spel ha olika riskpotential enligt undersökningen, till exempel verkar spelande på spelautomater samt olika sorters internetspel medföra hög risk. Dessutom finns det ett tydligt samband mellan alkoholvanor och spelproblem, där ökad alkoholkonsumtion leder till värre spelproblem.