• 100% upp till 500 kr + 100 free spins
  • Bonusen måste omsättas 35x
  • Läs mer om NordicBet
  • Sport, casino, poker
  • Dagliga jackpottar
  • Varierat utbud
Observera att nyheten kan innehålla information som inte längre är aktuell då den publicerades för länge sedan och är skriven före implementeringen av Sveriges nya spelreglering den 1 januari 2019. Besök gärna våra senaste nyheter för uppdaterad information.

Cherryföretagen är en stor aktör inom casino. Idag presenterade de sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september.

Highlights Tredje kvartalet;
* Koncernens omsättning ökade med 56,3 procent och uppgick till 111,6 mkr (71,4).
* EBITDA ökade med 153,2 procent och uppgick till 11,9 mkr (4,7). EBIT uppgick till 9,1 mkr (1,8).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,9 mkr (1,6) och tredje kvartalets resultat efter skatt ökade till 7,6 mkr (1,3) motsvarande 0,63 (0,30) kr per aktie efter minoritetsintresse.
* Antal registrerade kunder inom Online Spel uppgick den 30 september till 82 378 (Q2-2010, 74 884). Antal nya kunder ökade under kvartal 3 med 7 494 kunder vilket är en ökning med 7,9 procent jämfört med kvartal 2. Antalet aktiva kunder ökade 5,5 procent till 14 320 (Q2-2010 13 574). Deponerat belopp under kvartal 3 uppgick till 133,8 mkr (Q2-2010, 131,3).
* Cherry har under kvartal 3 tecknat 7 nya Restaurangcasinoavtal i Sverige med bl.a. Harrys i Malmö, Tre Kockar i Kungälv och Kinna Krog.?* Cherry har under kvartal 3 förlängt avtalet med Unity Line, om att bedriva spel ombord på Unity Lines fyra fartyg i ytterligare fem år.

Delårsperioden;
* Koncernens omsättning, inklusive AutomatGruppen från 1 april ökade med 35,2 procent och uppgick till 269,4 mkr (199,2).
* EBITDA ökade med 112 procent och uppgick till 21,2 mkr (10,0). EBIT ökade till 12,7 mkr (1,2). I resultatet för perioden ingår förvärvskostnader avseende AutomatGruppen på 1,4 mkr.
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,4 mkr (0,8) och delårsperiodens resultat efter skatt ökade till 12,9 mkr (0,4) motsvarande 1,56 (0,13) kr per aktie efter minoritetsintresse.
* Cherry slutförde förvärvet av AutomatGruppen den 31 mars 2010. (Cherry har rätt till resultatet i AutomatGruppen från 1 januari 2010 men verksamheten konsolideras i Cherrykoncernen först från förvärvsdagen, den 31 mars, i enlighet med IFRS).

Kommentar till delårsrapporten från VD Gunnar Lind:
Vi är idag ett förändrat företag jämfört med bara för några månader sedan. Från att i huvudsak arbetat med vad vi i dagligt tal kallar traditionellt spel, i Cherrys fall Restaurang- & EventCasino och Maritimt Spel, är Cherry idag ett mer komplett företag inom spel- och förströelseindustrin i och med förvärvet av Automatgruppen.

Internetspel utgör numera en viktig och betydande del av Cherrys verksamhet. Organisationen på Malta har på ett bra sätt blivit en del av Cherry. Att internet spel är en betydande del av Cherrys verksamhet, börjar inte minst att synas i våra resultat. Att jämföra resultaten med föregående år är intressant och visar på en positiv utveckling, och detta trots att Cherry inte kan räkna in resultatet från Automatgruppen under första kvartalet.

Våra nya medarbetare fortsätter leverera de resultat som vi förväntade oss och som vi räknade på i samband med förvärvet, samtidigt som jag ser och vet att man har många spännande idéer för framtiden.

Även om vi lagt ner mycket fokus på Automatgruppen, har vi inte tappat fokus på våra övriga affärsområden. Restaurang- & EventCasino fortsätter leverera starka resultat och visar även på tillväxt. En stor del av tillväxten kommer från förvärvet av Joker Casino under 2009, men även det faktum att Cherry tar nya kunder. Jag är glad över att denna viktiga del av Cherry’s vision att sprida spelglädje, trots ett omodernt och föråldrat regelverk fortsatt kan hålla lönsamheten på en tillfredsställande nivå. Vi fortsätter utveckla verksamheten inom Restaurang- & EventCasino och kommer att minska antalet regioner från tre till två.

Samtidigt har vi installerat ett nytt kassasystem där våra kunder kan betala via kort på samtliga spelställen, vilket naturligtvis ligger helt rätt i tiden. Vår Maritima verksamhet kämpar fortfarande med sjunkande volymer och minskat spelande ombord på fartygen. Här arbetar man hårt med hitta vägar att effektivisera verksamheten och därigenom kunna dra ner på kostnader.

Under 2009 och i början av 2010 genomfördes ett antal förändringar, som naturligtvis kommer att betala sig när konjunkturen vänder. Jag har tidigare sagt att Cherry ser långsiktigt positivt på Maritimt Spel. Vi har under perioden förlängt avtalet med en av våra viktigare kunder Unity Line, vilket också visar att rederibranschen har tro på framtiden och att spel kommer att vara en del av reseupplevelsen. Nu är 2010 års val avslutat. Det ska bli spännande att se om spellagstiftningen kommer upp på dagordningen ännu en gång. Cherry har fortfarande inte fått svar på vårt förslag om en höjning av insatserna inom restaurangcasino -, men vem vet, det kanske kommer snart!